Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boehringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Home  
  Kontakt  
  Privacy Policy  
  Login  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
      
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Wykłady online  
  Posters  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Prodkutky / Nowości  
  Ogłoszenia online  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Katalog Firm  
  Specjalizacja  
  WetSzkoły  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Galerie zdjęć  
  VetAgenda  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  ESAVS Kursy  

Artykuly    Bydło    Inne    Konie    Małe Zwierzęta    Praca i biznes    Świnie    Vetjournal    
deutsch english espaol polski francais
Home /   / Archiv / Małe Zwierzęta /     
 
SKUTECZNOŒĆ DIALIZOWANIA KOTA Z OSTRĽ NIEWYDOLNOŒCIĽ NEREK
Dializa (CRRT, continuous renal replacement therapy) jest powszechnie stosowana w medycynie człowieka, ale w mniejszym stopniu w weterynarii. Stan ostrej niewydolności nerek u kota często prowadzi do zejścia śmiertelnego w sytuacji, kiedy nie ma możliwości przywrócenia funkcji nerek. Przedstawiony opis przypadku zachęca do zastosowania dializy także w lecznictwie zwierząt.

U europejskiego kota krótkowłosego rozpoznano ostrą niewydolność nerek -najprawdopodobniej tła toksycznego - i natychmiast podjęto leczenie.

Po 9 godzinach tradycyjnego postępowania kot został skierowany na CRRT. W efekcie trwającej 25 h dializy, uzyskano znaczącą poprawę stanu zwierzęcia.
Komplikacje w postaci znacznej hipotermii i niedowładów wynikały z zastosowania cytrynianu jako antykoagulanta i okazały się łatwe do opanowania. Pacjent nie wymagał długotrwałej terapii farmakologicznej po wypisaniu z kliniki i nie stwierdzono objawów żadnej choroby w okresie 6 miesięcy po leczeniu.

CRRT jest zestawem pozaustrojowych technik oczyszczania krwi, który stopniowo pozwala ograniczyć toksyczność związków moczowych. Taka terapia jest obiecującą alternatywą dla standardowego leczenia kotów z ostrą niewydolnością nerek, które już wykazują zmiany hemodynamiczne lub takie mogą się u nich rozwinąć.

Dalszy rozwój w tej dziedzinie powinien umożliwić dostępność dializy w każdej klinice i praktyce w sytuacjach zagrożenia życia zwierząt.


Źródło: Landerville, Andrew J. & Seshadri, Ravi (2004): Utilization of continuous renal replacement therapy in a case of feline acute renal failure. In: Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 14 (4), 278-286Poinformuj kolege   |   Wersja do druku   |   Send this article

MAłE ZWIERZęTA

MAŁŻOWINY NOSOWE W NOSOGARDZIELI PSÓW BRACHYCEFALICZNYCH Z SYNDROMEM ODDECHOWYMmembers
Brachycefaliczny syndrom oddechowy to kombinacja różnych zaburzeń zwężających górne drogi oddechowe u psów i rzadziej kotów. Występuje często i może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia.

 • WARTOŒĆ KĽTA REDUKCJI BIODRA W PROGNOZOWANIU OSTEOARTRITIS U PSÓWmembers
 • PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD TERAPII KOSTNIAKOMIĘSAKA KRWIONOŒNEGO PRAWEGO PRZEDSIONKA U PSÓWmembers
 • RESEKCJA OKRĘŻNICY U KOTA METODĽ STAPLINGU TRANSREKTALNEGOmembers
 • ZMIANY OGNISKOWE ŒLEDZIONY – KORELACJE ROZPOZNAŃ USG, CYTOLOGICZNYCH I HISTOLOGICZNYCHmembers
 • ODMIENNA LOKALIZACJA PRZYŒRODKOWEJ TRZESZCZKI U WEST HIGHLAND WHITE TERRIERÓWmembers
 • NAPRZEMIENNE STOSOWANIE KARBOPLATYNY I DOKSORUBICYNY U PSÓW Z PRZERZUTAMI KOSTNIAKOMIĘSAKAmembers
 • OBUSTRONNY MIESZANY GUZ NOWOTWOROWY JAJNIKÓW U SUKI (OPIS PRZYPADKU)members
 • NIECODZIENNY OBJAW PRZEPUKLINY PRZEPONY U KOTAmembers
 • WYNIKI ZABIEGU ZESPOLENIA PĘCHERZYKOWO-DWUNASTNICZEGO WYKONANEGO TECHNIKĽ ENDOSKOPOWĽmembers
 • GONIODYSGENEZJA POWIĽZANA Z JASKRĽ PIERWOTNĽ U KOTA (OPIS PRZYPADKU)members
 • ELEKTROSTYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA U PSA (OPIS PRZYPADKU)members
 • NIETYPOWY OBRAZ KLINICZNY MIĘSAKA NACZYŃ KRWIONOŒNYCH (OPIS PRZYPADKU)members


 • [ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Privacy Policy ]

  Copyright © 2001-2018 VetContact GmbH
  All rights reserved