Home
http://www.virbac.fr/ http://www.boehringer-ingelheim.com/ http://www.novartis.com/ http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Home  
  Kontakt  
  Privacy Policy  
  Login  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
      
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Wykłady online  
  Posters  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Prodkutky / Nowości  
  Ogłoszenia online  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Katalog Firm  
  Specjalizacja  
  WetSzkoły  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Galerie zdjęć  
  VetAgenda  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  ESAVS Kursy  

Artykuly    Bydło    Inne    Konie    Małe Zwierzęta    Praca i biznes    Świnie    Vetjournal    
deutsch english espaol polski francais
Home /   / Archiv / Małe Zwierzęta /     
 
PRZEWLEKŁE I NAWRACAJĽCE ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH U PSÓW
Przewlekłe i nawracające zakażenia dróg moczowych są powszechnym problemem u psów. Opisano wiele predysponujących chorób, np. zapalenie prostaty, nadczynność kory nadnerczy. Przeanalizowano 100 przypadków psów z przewlekłym lub ponownym zakażeniem dróg moczowych i otrzymano interesujące wnioski!

Analizą retrospektywną objęto 100 psów z przewlekłymi lub nawracającymi zakażeniami dróg moczowych, które trafiły do North Carolina State University (Raleigh, NC) Veterinary Teaching Hospital w latach 1989-1999.

Kryterium wyboru było uzyskanie dwóch lub więcej pozytywnych wyników hodowli bakteryjnej z moczu w okresie sześciu miesięcy. Objawy, obecność zaburzeń predysponujących, wyniki badań moczu i hodowli bakteryjnej oraz postępowanie lecznicze uzyskano z kart pacjentów.

Średni wiek psów, w którym po raz pierwszy rozpoznano zakażenie dróg moczowych wynosił 7 lat.

Psy młodsze niż 3 lata i starsze niż 10 były w grupie podwyższonego lub obniżonego ryzyka odpowiednio w przypadku ponownego lub przewlekłego zakażenia.

Zakażenie dróg moczowych występowało częściej u wysterylizowanych samic.

W czasie pierwszego badania ponad połowa psów nie wykazywała objawów zakażenie dróg moczowych.
Badania osadu moczu wykazały hematurię, pyurię i bakteriurię odpowiednio w 47, 72 i 85% przypadków.

Najczęściej izolowane bakterie to Escherichia coli i Enterococcus/Streptococcus spp.; infekcje mieszane były również powszechne.
29,5% wszystkich izolatów było oporne na osiągane przez antybiotyki stężenie w surowicy po podaniu doustnym.

Zakażenia oporne na leczenie powszechnie przepisywanymi antybiotykami najczęściej występowały u psów z problemami z oddawaniem moczu.
Potencjalnie predysponujące zaburzenia zostały rozpoznane u 71 psów. Korektę tych zaburzeń uzyskano u 35% z tych 71 psów.

W przypadku standardowej antybiotykoterapii bez określenia zaburzeń predysponujących uzyskiwano słaby efekt terapeutyczny; u 74,5% tych psów okres bez nawrotu objawów trwał poniżej 8 tygodni.

Porównując okazało się, ze w przypadku psów, u których usunięto czynniki predysponujące lub leczono antybiotykiem długoterminowo w niskich dawkach uzyskiwano subiektywnie lepsze opanowanie choroby.Źródło: Seguin MA, Vaden SL, Altier C, Stone E, Levine JF. (2003): Persistent urinary tract infections and reinfections in 100 dogs (1989-1999). In: J Vet Intern Med. 2003 Sep-Oct;17(5):622-31.


Poinformuj kolege   |   Wersja do druku   |   Send this article

MAłE ZWIERZęTA

MAŁŻOWINY NOSOWE W NOSOGARDZIELI PSÓW BRACHYCEFALICZNYCH Z SYNDROMEM ODDECHOWYMmembers
Brachycefaliczny syndrom oddechowy to kombinacja różnych zaburzeń zwężających górne drogi oddechowe u psów i rzadziej kotów. Występuje często i może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia.

 • WARTOŒĆ KĽTA REDUKCJI BIODRA W PROGNOZOWANIU OSTEOARTRITIS U PSÓWmembers
 • PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD TERAPII KOSTNIAKOMIĘSAKA KRWIONOŒNEGO PRAWEGO PRZEDSIONKA U PSÓWmembers
 • RESEKCJA OKRĘŻNICY U KOTA METODĽ STAPLINGU TRANSREKTALNEGOmembers
 • ZMIANY OGNISKOWE ŒLEDZIONY – KORELACJE ROZPOZNAŃ USG, CYTOLOGICZNYCH I HISTOLOGICZNYCHmembers
 • ODMIENNA LOKALIZACJA PRZYŒRODKOWEJ TRZESZCZKI U WEST HIGHLAND WHITE TERRIERÓWmembers
 • NAPRZEMIENNE STOSOWANIE KARBOPLATYNY I DOKSORUBICYNY U PSÓW Z PRZERZUTAMI KOSTNIAKOMIĘSAKAmembers
 • OBUSTRONNY MIESZANY GUZ NOWOTWOROWY JAJNIKÓW U SUKI (OPIS PRZYPADKU)members
 • NIECODZIENNY OBJAW PRZEPUKLINY PRZEPONY U KOTAmembers
 • WYNIKI ZABIEGU ZESPOLENIA PĘCHERZYKOWO-DWUNASTNICZEGO WYKONANEGO TECHNIKĽ ENDOSKOPOWĽmembers
 • GONIODYSGENEZJA POWIĽZANA Z JASKRĽ PIERWOTNĽ U KOTA (OPIS PRZYPADKU)members
 • ELEKTROSTYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA U PSA (OPIS PRZYPADKU)members
 • NIETYPOWY OBRAZ KLINICZNY MIĘSAKA NACZYŃ KRWIONOŒNYCH (OPIS PRZYPADKU)members


 • [ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Privacy Policy ]

  Copyright © 2001-2018 VetContact GmbH
  All rights reserved