Home
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Home  
  Kontakt  
  Privacy Policy  
  Login  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
      
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Wykłady online  
  Posters  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Prodkutky / Nowości  
  Ogłoszenia online  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Katalog Firm  
  Specjalizacja  
  WetSzkoły  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Galerie zdjęć  
  VetAgenda  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  ESAVS Kursy  

Vetagenda

ESAVS

Edutainment

Classifieds

Presentations

deutsch english espaol polski francais
Home /   / Katalog Firm /     

  wrc        A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

(7)

Biuro Rozwi¹zañ Informatycznych
Oprogramowanie `Klinika XP`
ul. kard. Wyszyñskiego 30b/8
65-536 Zielona Góra
Polska
Telefon (+48) (068) 323 48 9
Email
http://www.miechowicz.pl/

PC Print Sp.j.
Dzia³u Systemów Identyfikacji
ul. Bia³oborska 16
04-668 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 613 09 52
Fax (+48 22) 812 97 52
Email
http://www.systemyidentyfikacji.pl

Polsoft Engineering Sp. z o.o
Ul. Ks. Bpa H.Bednorza 19
40-384 Katowice
Polska
Telefon (+48) (032) 209-80-3
Fax (+48) (032) 209-81-1
http://www.polsoft.pl

VetContact GmbH
Schadtengasse 2
55765 Birkenfeld
Niemcy
Telefon +49 6782 980 650
Fax +49 6782 4314
Email
http://www.vetcontact.com/pl

WetCentrum
ABC Weterynarii
Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 853 33 28
http://www.wetcentrum.pl/

Weterynaria.net
Serwis Weterynaryjny
Je¿ewice 23
89-210 £abiszyn
Polska
Telefon +48 052 391 91 3
Fax +48 052 391 91 3
Email
http://www.weterynaria.net

“VetC” Christoph Georg Fischer
Generalny przedstawiciel VetZ GmbH (Cyfrowe systemy diagnostyki obrazowej)
ul. Koœciuszki 22
41-936 Bytom
Polska
Telefon +48 (032) 286 81 49
Fax +48 (032) 286 81 49
Emailveterinary companies


   Farmacja   
   Diagnostyka/Laboratoria   
   Wyposa¿enie   
   Narzêdzia   
   Instrumenty   
   ¯ywnoœæ   
   Elektronika   
   Inne   
   Wydawnictwa   
Dodaj swoja firme do katalogu…


VetriDerm - Szampony dla psów i kotów firmy Bayer
Weterynaria w Praktyce


Cztery Łapy`AdvantageŽ` - Western - Premiera Internetowa w VetContact!
Prezentuje: Firma Bayer

Wyświetl film
Essential Facts on Blood Pressure in Dogs and Cats
This is the first and only book to focus specifically on the different aspects of blood pressure in veterinary medicine. It is ment to be a practical guide and provide all the information needed to help integrate an understanding of blood pressure into every day clinical practice.
216 pages, with 17 min. educational video on CD-ROM

[ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Privacy Policy ]

Copyright © 2001-2018 VetContact GmbH
All rights reserved