Home
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Home  
  Kontakt  
  Privacy Policy  
  Login  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
      
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Wykłady online  
  Posters  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Prodkutky / Nowości  
  Ogłoszenia online  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Katalog Firm  
  Specjalizacja  
  WetSzkoły  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Galerie zdjęć  
  VetAgenda  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  ESAVS Kursy  

Vetagenda

ESAVS

Edutainment

Classifieds

Presentations

deutsch english espaol polski francais
Home /   / Prodkutky / Nowości /     

  wrc        A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

(22)

Alvo Animal - Grupa Gastrometal
Producent wyrobów ze stali nierdzewnej
Manufacturer of stainless steel equipment
Ul. Poludniowa 21a
64-030 Smigiel
Polska
Telefon +48 65 518 98 49
Fax +48 65 518 98 56
Email
http://www.alvo.pl

Amadar Sp. z o.o.
Satelec Polska
Ul. Œwiêtokrzyska 14
00 - 050 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 826 43 81
Fax (+48 22) 826 91 52
Email
http://www.amadar.pl/

BHH Mikromed Polska Sp. z o.o.
Ul. Katowicka 11
42-530 D¹browa Górnicza
Polska
Telefon (+48 32) 261 02 20
Fax (+48 32) 264 68 85
Email
http://www.mikromed.pl/

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 858 23 43
Fax (+48 22) 858 23 45
Email


Carl Zeiss Sp. z o.o.
Ul. Koœcielna 37
60-537 Poznañ
Polska
Telefon (+48 61) 847 71 87
Fax (+48 61) 847 24 63
Email


Centrowet Rzeszów Sp. z o.o.
Siedziba w Dêbicy
Ul. Wielkopolska 161b
39-200 Dêbica
Polska
Telefon (+48 14) 676 44 44
Fax (+48 14) 676 44 33
Email
http://www.centrowet.com.pl

Centrum Mikroskopii
Ul. Arkuszowa 58
01-934 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 835 44 43
Fax (+48 22) 835 58 30
Email
http://www.mikroskopy.pl/

Conbest Sp. z o.o.
Sprzêt laboratoryjny
Ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
Polska
Telefon +48 (12) 261 95 00
Fax +48 (12) 267 14 25
http://www.e-laboratoria.pl

CRYOFLEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Zielna 29
05-082 Blizne £aszczyñskiego k. Warszawy
Polska
Telefon +48-022-33 13 750
Fax +48-022-33 13 766
Email
http://www.metrum.com.pl/

ECHO-SON S.A.
Ul. Krañcowa 5
24-100 Pu³awy
Polska
Telefon (+48 81) 886 36
Fax (+48 81) 886 83 10
Email
http://www.echoson.com.pl/

GIERTH Sp.zo.o.
Ul. Kilińskiego 24
50-264 Wrocław
Polska
Telefon +48-71-3211702
Fax +48-71-3211702
Email
http://www.gierth.pl/

G³owacki Vet
Ul. ¯eromskiego 52
90-626 £ódŸ
Polska
Telefon (+48 42) 639 85 00
Fax (+48 42) 632 82 01
Email
http://www.vet.sns.pl/

Janusz Górnik
Ul. Raginsa 16/27
18-300 Zambrów
Polska
Telefon (+48) 0502 588 838
Email


Laser Instruments Polska
Centrum Techniki Laserowej Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 29/31
01-234 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 8361163
Fax (+48 22) 8361163
Email


Medem
Aparatura Weterynaryjna
Ul. Siedlecka 47
85-412 Bydgoszcz
Polska
Telefon (+48 52) 327 80 61
Fax (+48 52) 327 82 39
Email
http://www.aparatura-weterynaryjna.pl/

Meden-Inmed Sp. z o.o.
Ul.Stoczniowców 11-13
75-256 Koszalin
Polska
Telefon (+48) 094-347 10 40
Fax (+48) 094 347 10 41
Email
http://www.meden.com.pl/

MEGAVET
Hurtownia Sprzêtu Weterynaryjnego
ul. Przemys³owa 55
43-100 Tychy
Polska
Telefon +48 515 423 424
Fax +48 032 780-12-23
Email
http://www.megavet.eu

Plus Ultra
Ul. Na Szañcach 22
61-663 Poznañ
Polska
Telefon (+48 61) 8267666
Fax (+48 61) 8203898
Email
http://www.plusultra.pl/

Polnet Sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe
Ul. Obodrzycka 61
61-249 Poznañ
Polska
Telefon (+48 (0)61) 657 67 0
http://www.polnet.info.pl/

Polrentgen Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 96/187
02-777 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 855 52 60
Fax (+48 22) 855 52 60
Email
http://www.polrentgen.pl

SEMIC
Bioelektronika
Ul.Kluzeka 5/63
31-222 Kraków
Polska
Telefon (+48 12) 415-58-67
Fax (+48 12) 415-58-67
Email
http://www.semic.cracow.pl

“VetC” Christoph Georg Fischer
Generalny przedstawiciel VetZ GmbH (Cyfrowe systemy diagnostyki obrazowej)
ul. Koœciuszki 22
41-936 Bytom
Polska
Telefon +48 (032) 286 81 49
Fax +48 (032) 286 81 49
Emailveterinary companies


   Farmacja   
   Diagnostyka/Laboratoria   
   Wyposa¿enie   
   Narzêdzia   
   Instrumenty   
   ¯ywnoœæ   
   Elektronika   
   Inne   
   Wydawnictwa   
Dodaj swoja firme do katalogu…


VetriDerm - Szampony dla psów i kotów firmy Bayer
Weterynaria w Praktyce


Cztery Łapy`AdvantageŽ` - Western - Premiera Internetowa w VetContact!
Prezentuje: Firma Bayer

Wyświetl film
Essential Facts on Blood Pressure in Dogs and Cats
This is the first and only book to focus specifically on the different aspects of blood pressure in veterinary medicine. It is ment to be a practical guide and provide all the information needed to help integrate an understanding of blood pressure into every day clinical practice.
216 pages, with 17 min. educational video on CD-ROM

[ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Privacy Policy ]

Copyright © 2001-2018 VetContact GmbH
All rights reserved