Home
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Home  
  Kontakt  
  Privacy Policy  
  Login  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
      
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Wykłady online  
  Posters  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Prodkutky / Nowości  
  Ogłoszenia online  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Katalog Firm  
  Specjalizacja  
  WetSzkoły  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  Galerie zdjęć  
  VetAgenda  
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
     
vetcontact
Vetrinr
Tiermedizin
  ESAVS Kursy  

Vetagenda

ESAVS

Edutainment

Classifieds

Presentations

deutsch english espaol polski francais
Home /   / Prodkutky / Nowości /     

  wrc        A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

(18)

Amadar Sp. z o.o.
Satelec Polska
Ul. Œwiêtokrzyska 14
00 - 050 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 826 43 81
Fax (+48 22) 826 91 52
Email
http://www.amadar.pl/

BHH Mikromed Polska Sp. z o.o.
Ul. Katowicka 11
42-530 D¹browa Górnicza
Polska
Telefon (+48 32) 261 02 20
Fax (+48 32) 264 68 85
Email
http://www.mikromed.pl/

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 858 23 43
Fax (+48 22) 858 23 45
Email


Carl Zeiss Sp. z o.o.
Ul. Koœcielna 37
60-537 Poznañ
Polska
Telefon (+48 61) 847 71 87
Fax (+48 61) 847 24 63
Email


Centrowet Rzeszów Sp. z o.o.
Siedziba w Dêbicy
Ul. Wielkopolska 161b
39-200 Dêbica
Polska
Telefon (+48 14) 676 44 44
Fax (+48 14) 676 44 33
Email
http://www.centrowet.com.pl

Centrum Mikroskopii
Ul. Arkuszowa 58
01-934 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 835 44 43
Fax (+48 22) 835 58 30
Email
http://www.mikroskopy.pl/

Dioptrix
Ophtalmologie Veterinaire / Veterinary Ophthalmology
13, rue d`Ariane
31240 L`Union
Francja
Telefon +33 (0) 534 301 244
Fax +33 (0) 561 610 995
Email
http://www.dioptrix.com

Draminski
Elektronika w Rolnictwie
Owocowa 17
10-860 Olsztyn
Polska
Telefon +48 (089) 5271130
Fax +48 (089) 5278444
Email
http://www.draminski.com.pl/

G³owacki Vet
Ul. ¯eromskiego 52
90-626 £ódŸ
Polska
Telefon (+48 42) 639 85 00
Fax (+48 42) 632 82 01
Email
http://www.vet.sns.pl/

Intertom
Ul. Podczaszyñskiego 17A/3
01-866 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 864 38 65
Fax (+48 22) 864 38 65
Email
http://www.intertom.com.pl/

Janusz Górnik
Ul. Raginsa 16/27
18-300 Zambrów
Polska
Telefon (+48) 0502 588 838
Email


Laser Instruments Polska
Centrum Techniki Laserowej Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 29/31
01-234 Warszawa
Polska
Telefon (+48 22) 8361163
Fax (+48 22) 8361163
Email


Medem
Aparatura Weterynaryjna
Ul. Siedlecka 47
85-412 Bydgoszcz
Polska
Telefon (+48 52) 327 80 61
Fax (+48 52) 327 82 39
Email
http://www.aparatura-weterynaryjna.pl/

MEGAVET
Hurtownia Sprzêtu Weterynaryjnego
ul. Przemys³owa 55
43-100 Tychy
Polska
Telefon +48 515 423 424
Fax +48 032 780-12-23
Email
http://www.megavet.eu

Plus Ultra
Ul. Na Szañcach 22
61-663 Poznañ
Polska
Telefon (+48 61) 8267666
Fax (+48 61) 8203898
Email
http://www.plusultra.pl/

Polnet Sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe
Ul. Obodrzycka 61
61-249 Poznañ
Polska
Telefon (+48 (0)61) 657 67 0
http://www.polnet.info.pl/

PPH Polnet Sp. z o.o.
Ul. Obodrzycka 61
61-249 Poznañ
Polska
Telefon (+48 61) 879 09 01
Fax (+48 61) 872 03 80
Email
http://www.polnet.poznan.pl/

Varia Sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Handlowe
Ul. Witkowa 3
62-090 Rokietnica k/Poznania
Polska
Telefon (+48 61) 81 45 203
Fax (+48 61) 81 45 204
Email
http://www.varia-poznan.pl


veterinary companies


   Farmacja   
   Diagnostyka/Laboratoria   
   Wyposa¿enie   
   Narzêdzia   
   Instrumenty   
   ¯ywnoœæ   
   Elektronika   
   Inne   
   Wydawnictwa   
Dodaj swoja firme do katalogu…


VetriDerm - Szampony dla psów i kotów firmy Bayer
Weterynaria w Praktyce


Cztery Łapy`AdvantageŽ` - Western - Premiera Internetowa w VetContact!
Prezentuje: Firma Bayer

Wyświetl film
Essential Facts on Blood Pressure in Dogs and Cats
This is the first and only book to focus specifically on the different aspects of blood pressure in veterinary medicine. It is ment to be a practical guide and provide all the information needed to help integrate an understanding of blood pressure into every day clinical practice.
216 pages, with 17 min. educational video on CD-ROM

[ Home ] [ Kontakt ] [ Kalendarz Wydarzen Weterynaryjnych ] [ Privacy Policy ]

Copyright © 2001-2018 VetContact GmbH
All rights reserved